Croeso i Wefân yr Ofalaeth

  Y mae'r ofalaeth yn cynnwys pedair eglwys fedyddiedig Gymraeg ar odre'r Frenni Fawr yng ngogledd Sir Benfro. Fel pobl sydd wedi plannu yn eglwys Iesu Grist, yr ydym yn awyddus i rannu ein ffydd ac ymestyn croeso cynnes i bob un i ymuno gyda ni i gyd-addoli yr Arglwydd a bod yn rhan o'r gomisiwn fawr i sefydlu ac ehangu ei deyrnas ef ar y ddaear.

Ar y safle hon bydd cyfle i ddarllen cefndir hanesyddol byr y pedair eglwys a darganfod beth sydd ar y gorwel o ran cyrddau, ysgolion Sul, oedfaon arbennig, gweithgareddau amrywiol a gwybodaeth bellach ynglyn â chysylltu a'r gweinidog.

Yn ogystal â'r uchod, cewch fanylion i helpu dod o hyd i'r capeli.

Croeso cynnes i chi ymunoâ ni, a chyd addoli y Duw byw mewn ysbryd a gwirionedd trwy ei fab annwyl, ein gwaredwr Iesu Grist.

English

A warm welcome to our website. We are four Welsh Baptist Churches situated in North Pembrokeshire. It is our great privilege to worship the living God and we happily extend invitation to all who wish to join with us as we lift up the name of Jesus Christ, our Lord and Saviour.

All services are conducted through the medium of Welsh. We do provide translation facilities when hosting special events and we are eager to continue to develop strategies for accomodating those who are learners and also those who are non-Welsh speaking. The following pages provide information on where and when services are held, details about our Sunday schools, upcoming events and various contact details. There is also an interactive map displayed for each of the four chapels. Every blessing to you in the name of the Lord Jesus Christ.

 

                                                                                      Dilynwch ni arfindusonfacebook "Facebook"

                                                                                     Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: rhosiermorgan@googlemail.com